Razvoj svijesti kroz dinamizme

Realnost u kojoj živimo kombinacija je sustava koji su u međusobnoj interakciji na različitim nivoima svijesti. Na kojem ste vi nivou?

Realnost u kojoj živimo kombinacija je sustava koji su u međusobnoj interakciji na različitim nivoima postojanja. Svaki sustav na višem nivou je manje kompleksan od onoga na nižem, ima manje konflikata. S druge strane, sustavi nižih nivoa su kompleksniji, što znači da imaju više konflikata i teže se u njima ostvaruju ciljevi. Kroz život se svojim razvojem pomičemo kroz te nivoe postojanja, a svaki sustav pomiče nas da idemo na viši stupanj te na takav način povećavamo vlastitu razinu svijesti. Ovu zanimljivu teoriju razvio je James G.Miller.

Na svakom nivou se događa velik broj konflikata i najveći problemi u životu ukoliko smo na njega fokusirani. Na kojem nivou se nalazite najbolje to možete otkriti tako da osvijestite gdje u životu imate najviše problema i turbulencija. Osnovna je činjenica da je nastanak problema na svakom nivou povezan s opiranjem promjenama.

Naš um je od ranog djetinjstva isprogramiran s programima koji su nam instalirani kroz život. Kad nas život stjecajem okolnosti potakne na promjenu, nivo na kojem se nalazimo će pružati otpor, jer je ugrožen. Poricanje onoga što se događa i otpori su izazvani impulsom koji nas želi pomaknuti na viši nivo svijesti. Što se više opiremo, to će nas životni impuls više gurati u promjenu, u transformaciju. Nivo na kojem se nalazimo u trenutku kad postane ugrožen izvlači iz nas nelagodne emocije. Kad se sav emotivni naboj transformira, ulazimo u novu, bolju i kvalitetniju realnost.

Spiralna dinamika razvoja

Kako to pobliže izgleda, o tome govori i američki psihlog Clare Graves kroz teoriju spiralne dinamike. Graves je tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća definirao prirodni redoslijed ljudskih potreba. Prema njegovoj teoriji, na temelju naših potreba postoji više sustava dinamizama putem kojih funkcioniramo, a to su:

1. Egzistencijalni
2. Zajednica
3. Osobna realizacija
4. Društvena sigurnost
5. Osobni uspjeh
6. Uspjeh zajednice
7. Osobni razvoj
8. Globalni razvoj
9. Potpuno ispunjenje

Egzistencijalni dinamizam
Svaki dinamizam ima svoje ciljeve kojima se posvećujemo dok se na njemu nalazimo. Prvi ciljevi kojima se posvećujemo su ciljevi prvog dinamizma, a to su ciljevi stvaranja pozicije gdje smo egzistencijalno osigurani. Nema smisla razmišljati o bilo kojem drugom cilju dok nemamo osigurane potrebe za hranom, novcem, seksom, dobrim poslom i skloništem. U ciljeve egzistencijalnog dinamizma ulaze sve bazične potrebe koje nas ispunjavaju osjećajem sigurnosti.

Dinamizam zajednice
Nakon što su zadovoljene ezistencijale potrebe, svoju pozornost prebacujemo na odnosni segment, točnije na odnos s obitelji, precima i partnerom. Briga za vlastitu obitelj, odnosno sređivanje odnosa s članovima obitelji te ostalih odnosa je idući cilj s kojim se bavimo iz perspektive spiralne dinamike. Na ovom nivou postojanja vezani smo za svoju obitelj te njezine vrijednosti i običaje.

Dinamizam osobne realizacije
U idućem dinamizmu imamo potrebu za samopoštovanjem kojeg želimo ostvariti kroz samodokazivanje. U ovoj fazi napuštamo obiteljska ograničenja i njegove vrijednosti, jer želimo biti ono što jesmo, izboriti se za sebe, a opet biti prihvaćeni od okoline. Svaki čovjek u ovoj fazi ima potrebu otvoreno i nesputano izraziti sebe te dobiti potvrdu od drugih. Na ovom nivou postojanja, također, usvajamo vještine da bi nam bilo bolje. Međutim, iznimno je teško imati fokus na ovom dinamizmu, ako smo zakačeni za prvi i drugi dinamizam. Ljudi na prvom i drugom dinamizmu vrlo često su zakačeni za jednu realnost i ne vide ostale. Da bismo prešli na ovaj dinamizam, prvo se moramo otvoriti i povisiti svoju razinu svijesti.

Dinamizam društvene sigurnosti
Na ovom nivou postojanja usmjeravamo pozornost na ostvarivanje društvene pozicije, na to kako ukazati na sebe i kako poboljšati svoju poziciju u društvu. Jedan od bitnih ciljeva u ovoj fazi je upravo izgrađivanje pozicije u kojoj smo etablirani i prihvaćeni od društva, što ide ruku pod ruku i sa stjecanjem titula.

Dinamizam osobnog uspjeha
U zoni osobnog uspjeha usmjeravamo se na to kako zadovoljiti, nazovimo ih, „ja ciljeve“ ili ciljeve koji vode do osobnog prosperiteta. U ovoj fazi usmjereni smo na postizanje osobnog materijalnog uspjeha. Također, na ovom nivou ljudi se često okružuju statusnim simbolima, kao što su na primjer skupa odjeća i automobili.

Navedeni dinamizmi su niži dinamizmi, dinamizmi s nižom energetskom vibracijom. Veliki problem kod prijelaza na više dinamizme je potpadanje pod utjecaj niskovibratornih sustava ili dinamizama. Vrlo često se ljudi znaju okružiti hrpom zaštitnih mehanizama koji će onemogućiti promjenu. Često znaju uslijed toga biti destruktivni kroz manipulaciju, crpljenje drugih, itd. Tek kad se nadvladaju ti utjecaji, tada možemo početi funkcionirati na nivou zajednice.

Da bismo prešli na dinamizam zajednice, bitno je u potpunosti iscijeliti toksične utjecaje obitelji. Kad radimo na egzistencijalnom segmentu, moramo zaviriti u segment obiteljskih odnosa i očistiti sav emocionalni naboj iz tih odnosa, biti u ravnoteži s njima i ne imati toksičnih energija u tom segmentu. Životni impuls nas želi provesti kroz njega da bismo nadvladali tu razinu svijesti. Činjenica je da dok se prvi i drugi dinamizam ne srede, ne možemo se baviti višim dinamizmima.

Dinamizam uspjeha zajednice
U ovom dinamizmu stvaramo ciljeve koje usmjeravamo prema boljitku zajednice. Ne gledamo samo na sebe, već i na druge ljude. U ovoj fazi ćemo se susresti s konfliktima u svojoj zajednici, budući da se u ovom dinamizmu stavljamo u službu zajednice tj. rješavanja problema prisutnih unutar kolektiva u kojem živimo.

Dinamizam osobnog razvoja
Ovaj dinamizam karakterizira potreba za unaprijeđenjem vlastitog života kroz unutrašnju transformaciju i razvoj vlastitih potencijala. To ne znači da se i na ostalim nivoima postojanja ne možemo baviti razvojem svojih potencijala, ali u ovoj fazi smo u potpunosti usmjereni na učenje, stjecanje novih znanja i pronalazak smisla vlastitog postojanja. U ovoj fazi dublje ulazimo u priču rada na sebi i u tome vidimo puno dublji smisao nego prije.

Dinamizam globalnog razvoja
Na ovom stupnju svijesti želimo sudjelovati u velikim globalnim projektima čiji je cilj mijenjanje svijeta. Tu razmišljamo o globalnom boljitku i globalnoj svijesti. Obično u ovoj fazi ljudi u potpunosti neovisno i tihim djelovanjem iz pozadine nastoje uspostaviti i održavati red koji se nalazi u kaotičnim zbivanjima unutar neke cjeline u društvu.

Dinamizam potpunog ispunjenja
Ovo je segment prosvjetljenja. Na ovom nivou etika i moral se razvijaju sami od sebe, na prirodan način, a ne kroz ono što nam je nametnuto izvana. U ovoj fazi postajemo svjesni da je uzrok svih problema odvojenost od vlastitog izvora te težimo potpunom ispunjenju. Osnovna težnja u ovoj fazi je vraćanje u stanje potpunog jedinstva.

Prelazak na viši nivo svijesti

Dinamizmi predstavljaju prirodni tijek razvoja ljudske svijesti. Nitko ne može preskakati redoslijed ovih dinamizama. Jedino što možemo je posvetiti se sebi i svom razvoju te korak po korak razvojem svjesnosti i činjenjem konkretnih akcija ulaziti u sve više nivoe postojanja ili dinamizama. Činjenica je da bilo koji spiritualni cilj ne možemo ostvariti ukoliko ne ostvarimo materijalne ciljeve, iako bi neki željeli da je drugačije, ali sama teorija spiralne dinamike ukazuje na to da je takvo nešto neizvedivo.

Obično svatko od nas ima uvide u neke ili svaki od dinamizama u kojem se trenutno ne nalazimo. Međutim, ključ je u tome da nekim dinamizmom ne možemo u potpunosti ovladati dok nismo ovladali prethodnim dinamizmima. Sve teške situacije u životu su poticaj za prelazak na viši nivo svijesti. Ako propustimo naboj tih situacija, to će se i dogoditi. U životu stvari funkcioniraju tako da kad prođemo neki dinamizam, tada energija teče u tom segmentu i život nam donosi te stvari s lakoćom.

Naučite više ovdje!