Life SHIFT edukacija

Naučite dubinski raditi na sebi kroz cjeloživotni program osobnog razvoja. LifeSHIFT edukacija bazira se na spoju istoka i zapada, psihologije i duhovnosti te znanstveno istraženih pristupa samorazvoja te time dobivate doživotnu kombinaciju osobnog razvoja.

Ako vas dubinski privlače ove teme te želite:

 •  upoznati i razumjeti svoj unutarnji svijet (um) do njegovih temelja
 •  istinski razumjeti zašto vam život izgleda tako kako izgleda
 •  znati povezati ono što vam se događa u životu s onim što se zbiva unutar vas
 •  naučiti kako mijenjati toksične životne okolnosti u kojima se nalazite
 •  spoznati i riješiti suštinske razloge zašto vam se određene situacije konstantno ponavljaju
 •  naučiti ispravno sami raditi na svojim emocijama i emocionalnim stanjima
 •  znati promatrati svoje misli, emocije i tjelesne senzacije
 •  razviti neutralnu i objektivnu poziciju promatrača
 •  na provjeren način povezati svoj um s tijelom
 •  usidriti svoju svijest u tijelo te znati kako živjeti uzemljeno i prisutno
 •  koristiti tijelo kao detektor obrazaca i promjena unutar i oko vas
 •  znati percipirati sebe, ljude i svijet oko sebe na ispravan način, ispod onoga što primate s pet osjetila
 •  iz korijena promijeniti svoj odnos sa samim sobom, drugim ljudima i životnim segmentima
 •  osvijestiti, razumjeti, isprocesuirati i otpustiti obiteljske obrasce i konflikte unutar sebe
 •  razviti i povezati se sa zonom svog uma u kojoj ste duboko mirni i staloženi, s praznim prostorom
 •  naučiti raditi na sebi na dubok i ispravan način
 •  naučiti doživotnu kombinaciju za osobni razvoj i konstantan rast

Upišite LifeSHIFT edukaciju na kojoj ćete naučiti duboko i kvalitetno raditi na sebi i sa svojim umom te time postići stvarne promjene u unutarnjem i vanjskom svijetu!

LifeSHIFT edukacija bazira se na radu s umom, tijelom i praznim prostorom.

Kad se ova tri elementa upoznaju i povežu, dobiva se doživotna kombinacija za osobni razvoj. Ono što se zbiva u vanjskom svijetu, u našoj svakodnevici, a što želimo promijeniti, produbiti ili iscijeliti, kroz ovakav pristup znamo povezati sa svojim unutarnjim svijetom te na takav način napraviti konkretnu promjenu iznutra i izvana.

ŠTO ĆETE NAUČITI KROZ KONTINUIRANU EDUKACIJU?

 • sistematizirano upoznavanje načina na koji LJUDSKI UM FUNKCIONIRA, zašto tako funkcionira te kako to promijeniti da radi nama u korist
 • kako osvijestiti VLASTITE OBRASCE UMA i raditi na njihovoj promjeni
 • što su MORFIČKA POLJA i kako ih prepoznavati u svom životu i svijetu oko sebe
 • kako POVEZATI PODSVIJEST S TIJELOM i uspostaviti dubinsku komunikaciju između podsvijesti i tijela
 • načine kako pozicionirati SVIJEST IZ GLAVE U TIJELO i funkcionirati iz te pozicije
 • načine kako procesuirati i UPRAVLJATI S EMOCIJAMA
 • kako PODIĆI RAZINU ENERGIJE kroz energetske vježbe iz drevnih sustava znanja
 • kako postići ENERGETSKI TIJEK i ostvariti STANJE UZEMLJENOSTI
 • niz PRAKTIČNIH VJEŽBI za samostalan rad kod kuće koje prate temu predavanja
 • upoznavanje i postepeno razvijanje STANJA SVIJESTI PRAZNINE kroz teoriju i praksu
 • upoznavanje i RAZVIJANJE AUTENTIČNOG DIJELA SEBE te s vremenom i življenje iz tog dijela sebe
 • konstantnu PODRŠKU u radu od strane predavača

ZAŠTO ODABRATI LIFE SHIFT EDUKACIJU?

LifeSHIFT edukacija bazira se na spoju istoka i zapada, psihologije i duhovnosti te znanstveno istraženih pristupa samorazvoja. Sinteza je drevnih i modernih sustava znanja (razni pravci psihologije, tjelesno orijentirana terapija, zen, taoizam, budizam te znanja o funkcioniranju uma, upravljanja s emocijama, ciljevima, međuljudskim relacijama i coaching) te time objedinjuje odličnu kombinaciju provjerenih i pouzdanih znanja za razvoj i transformaciju uma, a time i vašeg unutarnjeg i vanjskog života.

LifeSHIFT edukacija koristi znanja koje je velik broj ljudi kroz stoljeća prolazio te kroz zapadnjački pristup približava i povezuje ta znanja kroz teoriju i praksu s konkretnim životnim situacijama i problematikom modernog čovjeka.

Namjera edukacije je da vam pruži iznimno dubok pristup, koji se ne bazira na instant rješenjima, već na učenju kako da vam primjena stečenog znanja postane životni stil te kako da počnete sebe i svoj život percipirati kao konstantnu promjenu. Paralelno s time, imate priliku naučiti i kako stvarati stvarne promjene u svom životu te kako prolaziti kroz životne mijene koje će se neminovno događati.

Osobno i sama živim na način da koristim znanja i metode koje prenosim polaznicima te taj put traje već skoro 20 godina. Stečeno direktno iskustvo svega što prenosim polaznicima omogućuje mi da mogu pojednostaviti, prizemljiti i istinski dotaknuti srž onoga što je od esencijalne važnosti za usvojiti svakome od nas da bismo mogli živjeti mirno i zadovoljno iznutra i izvana.

KOME JE NAMIJENJENA OVA EDUKACIJA?

LifeSHIFT edukacija namijenjena je svima onima (od 18 godina na dalje) koji žele naučiti kako duboko i kvalitetno raditi na sebi, koji su spremni preuzeti odgovornost za svoj život te koji žele na prizemljen, zdravorazumski način sustavno, seriozno i dubinski učiti i istraživati sebe i svoj um te primjenjivati stečeno znanje.

SADRŽAJ LIFE SHIFT EDUKACIJE

Moduli edukacije:

Ovo je samo okvir edukacije. Svaki modul obuhvaća niz predavanja vezanih uz sam modul i niz pratećeg praktičnog rada.

1. Osnove kvalitetnog osobnog razvoja

a) Um i tijelo - razvijanje svjesnosti tijela i osvještavanje povezanosti nesvjesnog uma i tijela

Baza rada s umom je povezanost s tijelom, jer je tijelo medij za osvještavanje i procesuiranje sadržaja podsvijesti. Kad se ostvari konekcija uma i tijela, započinje putovanje osobnog razvoja.

b) Podsvijest – upoznavanje i pokretanje podsvijesti kroz razumijevanje prirode uma

Utjecaj podsvjesnog uma na život je ogroman i ako razumijete kako je taj dio vašeg uma strukturiran možete suvereno upravljati sa svojim životom. Podsvjesni um je uvjetovan i isprogramiran s nebrojeno puno programa, koje smo ili preuzeli od nekoga, ili smo ih naučili i prihvatili kao svoje, ili smo ih sami stvorili.

Glavni, OSNOVNI mehanizmi koji programiraju um te koji se detaljno razrađuju kroz LifeSHIFT edukaciju su sljedeći:

- Emocionalni naboj

U nesvjesnom umu se od trenutka rođenja do današnjeg dana pohranjuju sve emocije i energije koje nismo „probavili”, isprocesuirali. Razumjeti prirodu emocionalnog naboja znači razumjeti bazu, okosnicu svih mehanizama uma koji utječu na naš život.

- Identifikacije

Bazični uzrok svih problema u svakodnevici su identifikacije koje imaju širok spektar manifestacije (identifikacija s mislima, emocijama, vjerovanjima, poslom, nekim odnosom, nekom osobom, traumom, prošlošću, itd.). Kroz kontinuiranu edukaciju imate priliku osvijestiti, razumjeti i nadvladati svoje identifikacije te razviti stanje svijesti “ja nisam to”.

- Život u virtualnoj realnosti glave

Zbog nedostatka znanja i mnogobrojnih kontrakcija produciranih iz nesvjesnog uma, svijest velikog broja ljudi je zarobljena u glavi. Život iz pozicije glave je vrlo ograničavajući, jer sužava i iskrivljuje percepciju te umanjuje mogućnosti i sposobnosti koje imate te slobodu izbora. Život na takav način je u potpunosti uvjetovan podsvjesnim programima. Pomicanje svijesti iz virtualne realnosti glave je proces, kojeg imate priliku naučiti.

- Morfička polja i programi uma

Svijet u kojem živimo ispunjen je s milijardama morfičkih polja i programa uma. Iznimno je bitno razumjeti kako polja i programi komuniciraju s nama, kada i kako se aktiviraju te kako usmjeravaju tijek naše svakodnevice i života.

- Infantilni mod

Toksični sadržaji podsvjesnog uma u svojoj podlozi imaju infantilni mod funkcioniranja. Infantilni mod je najtoksičniji saboter u kretanju kroz život i nema čovjeka koji u sebi nema određenu dozu infantilnosti. Zato je ovaj način postojanja iznimno bitno razumjeti i razotkriti da biste mogli uskladiti psihičku i fizičku dob te unijeti lakoću u svoju svakodnevicu.

- Persona

Persona (osobnost) je iznimno jako polje koje ako je toksično nas udaljava od izvornih instinkta, emocija i životnih izbora. Raskrinkavanjem vaše osobnosti te zašto je takva kakva je, otvoriti će vam se sasvim nova percepcija vas samih i vašeg života.

c) Prazan prostor – razvijanje vještine promatranja i stanja svijesti praznine

Naš um je naviknut komunicirati s konceptima i programima koji su instalirani u njega tijekom života. To je jedino stanje svijesti koje poznaje. Isto tako, naviknuti smo imati fokus na sve što je dio fizičke realnosti (odnose, posao, novac, misli, emocije, itd.). Međutim, postoji sasvim drugačije stanje svijesti i sasvim drugačiji fokus, koji otvara sasvim drugačiji pogled na život i realnost u kojoj živimo - to omogućuje razvijanje promatrača i stanja svijesti praznine.

d) Rad s emocijama – povezati tijelo, um i prazninu kroz energetski i praktični rad

Temelj rada s podsvjesnim umom, osim znanja o tome kako funkcionira, je u tome kako upravljati sa sadržajima koji se u njemu nalaze (misli, emocije, programi, polja, itd.). Za taj proces je od iznimne važnosti imati dovoljnu količinu energije. Iz tog razloga u LifeSHIFT edukaciji primjenjuju se iznimno jednostavne, pouzdane i konkretne vježbe, koje uvećavaju količinu energiju, transformiraju sadržaje podsvjesnog uma te razvijaju stanje praznog prostora.

e) Razvijanje autentičnosti – osvještavanje, percipiranje, osjećanje i postojanje iz pozicije vlastite autentičnosti

Um nam je potreban za kretanje kroz svakodnevicu, ali bitno je kako je strukturiran i koji sadržaji se u njemu nalaze. Bit LifeSHIFT edukacije je postepeno razvijati originalno, izvorno stanje uma – stanje uma u kojem smo opušteni, mirni, ispunjeni blagim zadovoljstvom, stanje iz kojeg možemo generirati i manifestirati ono što želimo u životu te imamo objektivnu, realnu percepciju sebe, svijeta i života općenito. S razvojem originalnog stanja uma, razvija se i autentični dio svakog polaznika, što je, također, bit LifeSHIFT edukacije.

2. Produbljavanje rada s podsvjesnim umom i praznim prostorom

a) Osvještavanje, razumijevanje, procesuiranje i izlazak iz obiteljskog polja

Ovo je prvi korak u osobnom razvoju, koji zahtijeva ozbiljan rad kroz koji svaki polaznik u svom samorazvojnom procesu prolazi.

- Morfičko polje obitelji

Obiteljsko polje je poput zasebnog uma, zasebne inteligencije koja je baza programiranja strukture uma. Ako poznajete zakonitosti obiteljskog polja, možete iz njega izvući ono najbolje, a ono što vas ograničava možete kroz stečeno znanje i praksu promijeniti.

- Fragmentiranost uma

Bitan segment u radu s umom je razvijanje svijesti da smo sustav koji se sastoji od raznih dijelova. Odmalena se percipiramo jednodimenzionalno, ali priroda uma je multiplikativna i fragmentirana. Razvijanje svijesti da smo skup raznih dijelova uma koji stvaraju našu osobnost, razumijevanje kako i zašto se um fragmentira te što utječe na njegovu fragmentaciju stvara sasvim novu percepciju sebe i života.

- Petlje realnosti

Život se kreće kroz razne petlje, koje mogu biti konstruktivne i toksične. Osnovno pitanje je koje petlje vrtite u svojoj svakodnevici? Ako imate osjećaj da se u životu vrtite u začaranim krugovima, koji su najčešće produkt obiteljskog polja, znanje o petljama vam može dati brojne odgovore na pitanja zašto.

- Trans u svakodnevici

Trans je sastavno stanje svakodnevice. Iako neki zaziru od pojma “trans”, činjenica je da smo konstantno u transu samo je pitanje kakva je kvaliteta tog transa. Kroz LifeSHIFT edukaciju imate priliku naučiti što je umni trans, kako nastaje te upoznati se s fenomenom dubokog transa koji generira u nevjerojatnoj mjeri vašu svakodnevicu.

- Promjena realnosti u koju ste ukorijenjeni – izlazak iz vlastitih dubinskih programa uma

Realnost u koju ste ukorijenjeni je realnost iz koje postojite te vaš um ne poznaje i ne vidi niti jednu drugu realnost. To je realnost u kojoj postoje specifične misli, emocije, vjerovanja, ponašanja i obrasci, koji se manifestiraju u svakom životnom segmentu. To je realnost koja stvara iznimno jak filter u umu koji onemogućuje svijest o tome da postoji alternativna realnost iz koje možete postojati. Tu realnost je moguće promijeniti te imate priliku naučiti kako.

b) Dublje povezivanje uma sa svakodnevicom - unutarnji i vanjski svijet postaju jedno

U ovoj fazi edukacije dolazi do dubljeg prepoznavanja obrazaca u sebi, u drugim ljudima i u svijetu oko sebe uz dovoljan opseg znanja putem kojeg možete mijenjati svoja stanja, emocije i vanjske okolnosti. U ovoj fazi znanje srasta s vama i nema više povratka na staro već samo kretanje prema sve dubljem razvoju autentičnosti.

c) Rad na produbljavanju praznine i autentičnosti te prisutnosti u tijelu

U ovoj fazi percepcija polaznika se drastično mijenja. Fokus je sve više usidren prema unutra te je u potpunosti usmjeren na održavanje i produbljavanje stanja svijesti praznine. Originalnost sve više izvire na površinu te se pretače u svakodnevan život u svakom pogledu (od svih životnih segmenata pa do načina života).

OVO JE OKVIR LIFE SHIFT EDUKACIJE. LIFE SHIFT EDUKACIJA OBUHVAĆA OPŠIRAN OPSEG ZNANJA I PRAKTIČNOG RADA IZ NAVEDENIH PODRUČJA (MNOGOBROJNE TEME POD SVAKOM STAVKOM SADRŽAJA EDUKACIJE) KOJE DOVODI DO STVARANJA RAVNOTEŽE IZMEĐU UNUTARNJEG I VANJSKOG SVIJETA – IZMEĐU UMA I SVAKODNEVICE.

KAKO JE ORGANIZIRANA EDUKACIJA?

Trajanje edukacije: LifeSHIFT edukacija je program cjeloživotnog osobnog razvoja te je zamišljena kao kontinuirani program. Budući da se radi o kontinuiranom programu, trajanje pohađanja edukacije određujete sami i ono je u potpunosti vaš izbor te ovisi o tome koliko duboko želite ići u osobnom razvoju, učiti i razvijati se te koja vam je motivacija za ovakav rad. Edukacija se odvija od rujna do srpnja s ljetnom pauzom u trajanju od cca. 10 modula po sezoni te, budući da se radi o kontinuiranom programu, nakon ljetne pauze od rujna nastavljamo dalje u radu npr. vi nastavljate dalje s istom grupom s kojom ste pohađali predavanja i prije ljeta.

VAŽNA NAPOMENA: LifeSHIFT edukacija provodi se u unaprijed formiranim grupama polaznika te svaka gupa polaznika kontinuirano u svom terminu, jednom mjesečno, pohađa edukaciju. Cilj edukacije je da kroz kontinuiran i sustavan rad postepeno razvijate i transformirate, kroz učenje, praktičan rad i podršku predavača, strukturu svog uma i stanje svijesti praznine.

Vrijeme trajanja po predavanju: 3,30h učenja i praktičnog rada

Termini održavanja: jednom mjesečno, radnim danom u večernjem terminu (18:00-21:30h)

Pohađanjem LifeSHIFT edukacije dobivate:

 • interaktivno i praktično primjenjivo znanje za dubok i kvalitetan osobni razvoj
 • materijale koji prate sadržaj edukacije (MP3 snimku predavanja i MP3 snimku vježbi za samostalan rad)
 • individualnu i/ili grupnu superviziju
 • razvojnu i coaching podršku predavača

Mjesto održavanja: Ulica Ignjata Đorđića 18/2, Zagreb i UŽIVO ONLINE, Zoom aplikacija

Ulaganje: 40,00 € po predavanju (izvan sustava PDV-a prema čl. 90. Zakona)

Predavač: Darija Adžaga, stručnjakinja za razvoj uma i osobni razvoj

DOBRODOŠLI!

POGODNOST ZA VAS: za više informacija o edukaciji, međusobno upoznavanje te radi procjene da li je ova edukacija za vas, prije uključivanja u LifeSHIFT edukaciju tj. prije seminara Uvod u LifeSHIFT edukaciju obavezan je dogovor termina za besplatni, informativni razgovor.

Ako ste zainteresirani kako se uključiti u LifeSHIFT edukaciju, saznajte više OVDJE!

Za sve informacije i detalje o uključivanju u LifeSHIFT edukaciju te dogovor za besplatni, info razgovor pošaljite upit na: info@lifeshiftprogram.com ili nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ovdje.