Tko odlučuje - vi, okolnosti ili…?

Odlučivanje – pod uvjetom da je svjesno - je najjača kvaliteta koju možemo imati. Ono nam omogućuje da se u životu razvijamo i rastemo na svim segmentima te u svim pogledima.

Gdje je vaš centar - um ili srce?, 1.dio

Analitički um nas ne može voditi kroz život, jer su informacije koje dolaze iz njega poprilično limitirane te su uvjetovane prošlim iskustvima. Većina se isključivo drži uz taj segment svog uma i ulaze u jednu poziciju kada ne mogu više upravljati svojim životom.

Gdje je vaš centar - um ili srce?, 2.dio

Centriranost u srcu može izazvati jako puno promjena u našoj realnosti, ali većina ljudi nije centrirana u srcu već u glavi. To se događa zbog fokusa na analitički um koji stvara tu disharmoniju koja se automatski reflektira na područje srca.

Upoznajte svijet vibracija

Danas postoje mnogobrojne znanstvene potvrde koje dokazuju da su naše vibracije jedina stvar koja nas drži podalje od života ispunjenog radošću i uspjehom na bilo kojem životnom segmentu. Naša osobna vibracija je iznimno moćna.