Upoznajte svijet vibracija

Danas postoje mnogobrojne znanstvene potvrde koje dokazuju da su naše vibracije jedina stvar koja nas drži podalje od života ispunjenog radošću i uspjehom na bilo kojem životnom segmentu. Naša osobna vibracija je iznimno moćna.

Danas postoje mnogobrojne znanstvene potvrde koje dokazuju da su naše vibracije jedina stvar koja nas drži podalje od života ispunjenog radošću i uspjehom na bilo kojem životnom segmentu. Naša osobna vibracija, naša energija je iznimno moćna i ona nas okružuje od trenutka kada dođemo na ovaj svijet. Vibracije se nalaze i svuda oko nas. Mi zapravo živimo u vibratornom svijetu. Iako sve oko sebe percipiramo kao materiju pa na takav način i doživljavamo svijet i sebe, ipak već je i Einstein davnih dana rekao da je cijeli fizički svijet priviđenje, iluzija za što danas postoje i brojni znanstveni dokazi.

Budući da smo mi, kao i sve oko nas, satkani od raznih vibracija osnovni problem s kojim se ljudi suočavaju je taj što ne znaju kako i na koji način napraviti da one rade za njih. Činjenica je da većina ljudi ne zna koliko snažan utjecaj naše osobne vibracije imaju na naše okruženje i kvalitetu našeg života. Vrlo je bitno razumjeti potencijal koji se krije u upravljanju i povećavanju osobnih vibracija, jer o njima ovisi naša percepcija života i svega što se u njemu događa.

Apsolutno sve u našem životu u svojoj podlozi ima određenu vibraciju – naše emocije, misli, vjerovanja i uvjerenja, vrijednosti, odnosi, ponašanja, odluke, ciljevi, posao kojim se bavimo, odnosi kakve imamo, izbori koje činimo…baš sve! Na svjesnom nivou sve te kategorije doživljavamo i one se izražavaju na određeni način, ali na nesvjesnom, dubljem nivou one imaju svoj vibracijski zapis koji je puno bitniji za nas i promjene koje potencijalno želimo napraviti. Zašto? Zato što ako nečim u životu nismo zadovoljni, trebamo promijeniti upravo taj dubinski, vibracijski segment da bi se u životu ta promjena dogodila.

Ideja da fizički svijet ima energetsku dimenziju, te da se ona kreće i da se putem nje može mijenjati život, nije nova. Kroz povijest, različite kulture profitirale su radom na različitim formama energije. Tisućama godina ljudi u Kini prakticiraju Qi Gong i Tai Chi te na taj način usmjeravaju svoju energiju prema zdravlju i opuštanju. U Indiji se radi s kundalini energijom koja donosi samospoznaju, dublje razumijevanje svijeta i dublju razinu svjesnosti.

Ali, kakve to veze ima s nama? Što se može iz toga naučiti? Postoji jedno vrlo zanimljivo, revolucionarno otkriće na ovom području koje pripada dr. Davidu R. Hawkinsu, psihijatru i istraživaču svjesnosti. U svojoj doktorskoj disertaciji dokazao je da svi subjekti i objekti imaju energiju te da ta energija vibrira na tzv. skali svjesnosti. Budući da nije želio zadržati svoje spoznaje u laboratorijima i školama sve ih je zajedno objavio u svojoj knjizi „Power vs. Force“.

Dr. Hawkins je mapirao frekvencije vibracija koje je iskazao kroz navedenu skalu. Kako skala funkcionira? Zamislite da imate skalu od 1-1000, te da 1000 predstavlja najviši stupanj svijesti koji čovjek može postići. Kada biste postigli ovaj nivo svijesti, tada biste bili prosvijetljeni. Na drugom kraju skale su oni koji nemaju gotovo nikakav nivo svijesti. Kako bi otkrio gdje su ljudi na toj skali, dr. Hawkins je koristio mišićni test i kineziologiju. Teške emocije poput straha, ljutnje ili srama vibriraju na nižim frekvencijama, dok emocije poput ljubavi, sreće i mira vibriraju na višim frekvencijama.

Trenutno, prosječna razina svjesnosti na Zemlji je 207, a uzrok toga je taj što kroz život akumuliramo jako puno energetskih blokada i negativnih uvjetovanja koja nas odmiču od viših vibracija. Ono čemu bi svaki čovjek trebao težiti je broju 500 ili više na skali. Podaci govore da je 500 - vibracija ljubavi na skali svjesnosti. Kad vibriramo na ovom nivou, život postaje znatno drugačiji. Ljubav, sreća i obilje postaju dio naše realnosti, dok bol, stres i problemi nestaju i postajemo magnet za ono što uistinu želimo. Dr. Hawkins je otkrio i da naš energetski, svjesni nivo ne utječe samo na nas i naš život, već i na ljude oko nas. Jedna osoba koja funkcionira na razini svijesti 500 može podići 750 000 drugih ljudi iznad razine 200 na skali svjesnosti.

Na dnu skale svjesnosti nalaze se krivnja i sram s razinom svijesti 20-30. Ljutnja, primjerice ima razinu svijesti 150 iz razloga što ima tendenciju kretanja koja vadi ljude iz apatije. Dr. Hawkins smatra da na skali postoje dvije razine koje omogućavaju veliki duhovni rast. Prva razina je na 200, a druga na 500. Razina svijesti 200 je razina hrabrosti koja vadi čovječanstvo iz destruktivnih i štetnih ponašanja te ih usmjerava prema konstruktivnijem životnom stilu.

Stvar je u tome da što su nam vibracije više te što više ljudi s višim vibracijama imamo u svom okruženju to ćemo se bolje osjećati sami sa sobom, biti optimističniji, imati manje stresa u životu te iskušavati više sreće i zadovoljstva.

Gdje se vi nalazite na skali svjesnosti te kako i na koji način razvijati svoje vibracije? Saznajte u idućem tekstu…