"Podsvjesni sadržaji oblikuju percepciju 04": Podsvijest je snažna sila, koju kad nemamo znanja zanemarujemo. Sadržaji koji su u nju pohranjeni kreiraju apsolutno sve i stvaraju jake filtere u našoj percpeciji. Naučite više u videu!