5.dio - "Zarobljenost u glavi." Velik broj ljudi živi sa sviješću pozicioniranom u glavi. Jeste li i vi među njima?